Cách Bắt Lô Đầu Câm

Discussion relating to the website belongs here.
Post Reply
anhsieuno
Posts: 252
Joined: Wed Nov 14, 2018 4:44 am

Sat May 23, 2020 3:28 pm

Cách Bắt Lô Đầu Câm[/b]

Đây là cách bắt lô lúc thấy đầu hoặc đuôi ko xuất hiện các số trong khoảng 0 đến 9 tại đánh lô đề online uy tín. ví dụ cụ thể để hiểu dễ hơn là ta lấy đa số hai số cuối của 27 giải của ngày hôm trước. Với đầu là số thứ nhất và đuôi là số thứ 2. Ta liệt kê các số thứ nhất đạt được thì thấy không xuất hiện Báo cáo 2, ta gọi là đầu 2 câm. Tiếp ấy ta liệt kê các Thống kê của số thứ 2, thấy được không có số 5, ta gọi đấy là đuôi 5 câm.

Image

Chuyên gia soi cầu của tôiđưa ra quy luật đánh lô đầu câm là:
 • Đầu 0 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 04 - 06 - 09.  Đầu 1 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 16 - 17.  Đầu hai câm thì đánh cho ngày hôm sau là 21 - 25 - 29.  Đầu 3 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 30 - 36 - 39.  Đầu 4 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 40 - 44 - 45.  Đầu 5 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 54 - 59.  Đầu 6 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 61 - 63.  Đầu 7 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 70 - 71 - 75.  Đầu 8 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 80 - 82 - 89.  Đầu 9 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 95 - 92.
Và quy luật đánh lô đuôi câm là:
 • Đuôi 0 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 00 - 20 - 80.  Đuôi 1 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 21 - 41.  Đuôi 2 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 22 - 52 - 82.  Đuôi 3 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 73 - 83.  Đuôi 4 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 64 - 84.  Đuôi 5 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 55 - 85 - 95.  Đuôi 6 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 06 - 16 - 56.  Đuôi 7 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 17 - 47 - 67.  Đuôi 8 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 08 - 18 - 88.  Đuôi 9 câm thì đánh cho ngày hôm sau là 29 - 39 - 59 - 99.
Cách Bắt Lô khuông 2 Ngày[/b]
Đánh lô theo công nghệ này là các bạn sẽ đánh lô cho hôm nay dựa vào kết quả của 2 ngày trước đấy hay sổ mơ lô đề. Còn cách tìm Thống kê lô thì các bạn có thể sử dụng các công nghệ rộng rãi hay dùng. Như:
phương pháp hiệu số: Lấy 2 số cuối của giải nhất trừ 2 số cuối của giải đặc thù. Và hiệu số dương ta lấy số ấy để đánh lô cho ngày hôm đó. tình huống hiệu số âm thì không áp dụng phương pháp hiệu số cho ngày hôm ấy. nghĩa là ko có Thống kê đánh.
Post Reply